RESOLUSYON NUMERO 2020-1717(26th SP)
(Ika-58 Regular nga Sesyon)

Giduso ni: Nemesio B. Beltran, Jr.
Board Member – Ikaduha nga Distrito
Probinsiya sa BukidnonKaubang giduso ni:   Melchor P. Maramara Board Member – Ikaduha nga Distrito   Probinsiya sa Bukidnon