Press Release No. 82 / April 12, 2022

GIDASIG ni Gali Rodelio “Waway” Saway ang katawhan, ilabi ang mga kabataan sa pitu ka tribu nga kinahanglang ila-ilahon, makat-onan ug tun-an nila pag-ayo ang ilang gigikanang tribu aron ila kining mapaambit sa uban ug mosunod nga kaliwatan aron mapalambo subay sa dagan sa modernong panahon.

Kini ang nahimong pamahayag ni Gali Waway Saway sa iyang paghatag ug Lecture on Datuship alayon sa gipasiudahan nga Tangkulu (a Cultural Presentation of Indigenous Leadership) kagahapon, Abril 11, 2022 sa Bukidnon Studies Center sa Bukidnon State University.

Ang kabataan adunay insaktong kahibalo sa ilang kultura lakip ang sistema sa liderato, mga talento pinaagi sa awit, sayaw, paintings ug uban pa, makahimo sila sa pagsangyaw niini sa uban aron dili kini hingpit makalimtan ug magpabilin kini nga sumbanan sa sunod pang katuigan, ang kabahin sa mensahe ni Gali Saway.

Gipaambit usab niini ang kinabuhi ug Indigenous Leadership sa iyang amahan nga si Datu Kinulintang, ang bantogang datu sa tribong Talaandig, nga dako kaayo ug nahimo diha sa maayong paghusay, pagprotekta sa kinaiyahan ug sa iyang tribu, kinsa ang iyang maayong pagdulama ginalantaw ug gihimong ehemplo sa iyang ginsakupan hangtud karon.

###